> column.php?nr=32131&stuurdoor

Column

 
 

Geloof geeft hoop

Gesprekken over geloof zijn vaak geen echte gesprekken. Het zijn meestal twisten. Twistgesprekken is een contradictio in terminis. Want waar mensen twisten, luisteren ze doorgaans niet naar elkaar. Dat getwist, dat geredetwist is een over en weer gaan van meningen. Wij zijn een samenleving waarin meningen zelfs belangrijker aan het worden zijn dan feiten. En wanneer je geen mening hebt, tel je niet mee, dus kennelijk ook in het geloof niet. De één vindt dat je de bijbel van kaft tot kaft letterlijk moet geloven, de ander dat je het allemaal symbolisch moet opvatten. De ene persoon is van mening dat je als christen op een christelijke partij moet stemmen, de andere dat dat juist een onverenigbare combinatie is en verwerpt die gedachte. Weer iemand anders, die zelf niet kerkelijk is, verwijt zijn buurman een onchristelijke houding als hij het stukje tuin tussen hen beiden niet bijhoudt. En zo kun je nog wel even doorgaan met het verzinnen van twistgesprekken die uit het leven gegrepen zijn. Er bestaan ook zogenaamde vrijzinnige twisten, dat u niet denkt dat deze beker aan ons voorbij gaat. Ik herinner mij een collega die na haar preek door een kerkenraadslid van het samenwerkende kerkgenootschap op het matje werd geroepen (niet in onze gemeente hoor) waarbij hij haar vertelde dat zij het niet waardig was zichzelf christen te noemen ....

Hoe het ook zij: dergelijke zogenaamde gesprekken over geloof hebben - naast oorlogen, discriminatie en nog zo wat - religie een slechte naam bezorgd. Het bevestigt bij velen het idee dat het geloof tot niets goeds leidt, en vooral tot ruzie. Het gevolg is dat heel veel mensen buiten de wereld van geloof geloof iets infantiels vinden en dat veel gelovigen niet meer met elkaar in gesprek gaan, want er komt toch alleen maar herrie van.

Maar als geloof niet over standpunten gaat of over gedrag, waarover gaat het dan wel? Geloof gaat over hoop. Over ruimte. Over gemeenschap. Geloof is de kracht die opbokst tegen hopeloosheid, tegen benauwdheid en tegen uitsluiting.

Hopeloosheid, benauwdheid en uitsluiting kennen we allemaal wel. Kijk om je heen in de wereld, dan zie je hoe hopeloos het er voor velen op deze aarde voorstaat. Wij zijn niet in staat de wereldwijde problemen op te lossen. Wij zitten in de maalstroom van een consumptie-economie, die ons welvaart heeft bezorgd, een fantastisch zorgstelsel en een aantrekkelijke hypotheekregeling. Het bijeffect van deze welvaartstandaard is wel dat we in een maalstroom zitten waar geen ontkomen meer aan is. Het is een benauwend gegeven.

Uitsluiting kennen we allemaal. Op het werk, in de sociale sfeer. Ervaringen van niet mee kunnen komen omdat je ziek bent, omdat het leven ophoudt, omdat psychische stress voor eenzaamheid zorgt. En uitsluiting kennen we van de feestjes waarop je gesprekspartner over jouw schouder kijkt of er nog een leuker iemand is. We kennen het van het slagveld van de relaties, waarin je soms verschrikkelijk alleen kunt staan en we kennen het van de verschillende sociale klassen die elkaar afstoten en waar sommigen helemaal buiten vallen. Dat tast vertrouwen in de gemeenschap aan.

Geloof geeft ons hoop, geloof geeft ons ruimte en geloof geeft ons gemeenschapszin. Het komt in het geweer tegen hopeloosheid en benauwdheid en uitsluiting. 'Wacht eens even', zegt het geloof, 'móeten we ons dan neerleggen bij een economisch systeem dat ons de hoop ontneemt? Móeten we dan maar berusten in de dood? Is gemeenschap een sprookje?' En ook dan kun je gesprekken voeren, en ook dan kunnen ze er hard aan toe gaan, maar ze gaan wel over de inhoud: hoeveel hoop heb je? Hoe onoverwinnelijk zijn volgens jou de systemen van deze wereld, hoe ontredderend zijn ziekte en dood en hoe onontkoombaar is uitsluiting? Dat zijn vragen waarop je uiteindelijk met geloof moet antwoorden. Dat wil zeggen: niet met een opvatting, maar met een levenshouding. Een levenshouding van veel, minder of geen hoop. Ik wens u een hoop hoop toe.

Laura van Asselt
Lokroep, zomer 2017


Terug

Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2021 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden