Agenda

10 april 2019, 20:00 uur

Toneel-/Vertelvoorstelling: Zit er nog rek in?

Lokhorstkerk

Vragen van alle tijden, rekkelijk en precies toen en straks.
Het beroemd geworden conflict tussen Arminius en Gomarus ging in eerste instantie over de vraag: heeft God alles in het leven voorbeschikt of heeft de mens zelf nog invloed op zijn leven? Het vraagstuk van deze zogenaamde predestinatie is in een andere vorm nog steeds actueel: wij worstelen met de vraag in hoeverre wij over een vrije wil beschikken. Of in hoeverre wij het resultaat zijn van toeval, milieu of genen?

Aanhangers van Arminius waren 'rekkelijk', die van Gomarus 'precies'. Wat betekent rekkelijk tegenwoordig, in een tijd van toenemende polarisatie? Een urgente vraag anno 2019. Hoe kun je enerzijds sterk afwijkende opvattingen accepteren en waarderen, anderzijds opkomen voor waarden die jij essentieel acht voor een menselijke samenleving? Staat rekkelijkheid gelijk aan tolerantie? Wat heb je als rekkelijke, als vrijzinnige, naast de dialoog verder nog aan repertoire?

Een vertelvoorstelling door mevrouw M. Broekhuijsen en drie muzikanten die rekkelijke, actuele vragen en dilemma's in deze tijd verkent. Met verhalen, geschiedenis en muziek. Een gezamenlijke zoektocht waarin de verteller haar zorgen, haar reflecties en ook haar plezier met de aanwezigen deelt.

Toegang:†††††† vrijwillige bijdrage

toneel


Terug
Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2019 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden