Agenda

 
 
24 maart 2019, 11:30 uur

Zangworkshop

Lokhorstkerk

In het liedboek van de kerken staan heel veel prachtige liederen, waarvan over het algemeen maar een aantal wordt gezongen. En ook buiten het liedboek zijn heel veel mooie liederen in omloop, zoals bijvoorbeeld de liederen uit de tradities van Taizé en Iona, alsook mantra’s en eenvoudige liederen uit andere culturen, die - vanwege onbekendheid - niet gezongen worden tijdens diensten. 
Om ons zelf nieuwe liederen aan te leren organiseert de Doopsgezinde gemeente dit jaar een drietal diensten met veel zang tijdens de dienst en na afloop in de vorm van een workshop. De diensten en workshop zijn toegankelijk voor iedereen. Samen zingen verbindt!
De zang tijdens de dienst en de workshop na afloop wordt begeleid door Yvonne Peters (cantatrice) en Margriet den Hartog (organiste/ klaveciniste), beide verbonden aan de Remonstrantse gemeente Dordrecht. 
De diensten met aanvang 10.15 uur zijn op 24 maart, 2 juni en 6 oktober. Aansluitend vindt de workshop plaats van 11.30 - 12.45 uur. Van harte welkom!

Zang samenzang workshop


Terug
  Meer informatie   Facebook
 
  inloggen  disclaimer
  contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
 
 
     
   
  © 2019 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden