Agenda

 
 
28 januari 2020, 20:00 uur

En God zag dat het niet goed was ...

Lokhorstkerk

Aan het einde van de zesde scheppingsdag zei God dat de schepping zeer goed was (Gen.1:31) Deze uitspraak wijst op een uitgebalanceerd geheel, een aarde waar alle schepselen met elkaar in evenwicht kunnen leven. De mens kon op de aarde leven, ze mocht haar beheren in het besef dat “van de Heer de aarde is en al wat daar leeft”. (Ps.24:1). Maar de mens plaatste zichzelf boven de rest van de schepping en eigende zich de aarde toe, beheren werd beheersen, en God zag dat het niet goed was. Dat we er een zootje van gemaakt hebben begint steeds meer door te dringen. Maar we lijken te verstarren, we weten niet goed wat we er mee aan moeten. Het lijkt ook nog ver weg. De schappen in de winkels liggen vol, onze huizen zijn verwarmd en met het vliegtuig kunnen we de hele wereld over reizen. Maar de rapporten van o.a. het VN klimaatpanel IPCC liegen er niet om. De stijgende temperatuur op aarde hangt als het zwaard van Damocles boven ons hoofd. Wat doet dat met ons? Zijn we ons voldoende bewust van de urgentie van het probleem?  Een avond over klimaatverandering en duurzaamheid omdat we als kerk niet los staan van de situatie waarin we nu leven.   

Yvonne van de Vijver en Annie de Jong zullen gastvrouw zijn. Programma: In het eerste uur zijn er 4 sprekers die verschillende aspecten van het klimaatprobleem belichten. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren. Uw stem mag gehoord worden.

Vragen die aan bod komen Hoe urgent is het probleem? Wat doet de kerk? Wat doen wij om de wereld leefbaar te houden? Kan vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid bestuurders aanzetten tot actie?  Ook christelijke theologie heeft bijgedragen aan dit probleem. Kan geloof / theologie bijdragen aan een oplossing van het probleem? Er zijn ook goede ontwikkelingen. Waar kunnen we op hopen?

gemeenteavond duurzaamheid klimaat


Terug
Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2020 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden