Nieuws

10 mei 2020

Bericht van de Kerkenraden aangaande Corona-maatregelen

Wanneer de huidige positieve trend zich voortzet zullen, gezien de besluiten van het kabinet d.d. 6 mei jl., per 1 juli aanstaande weer kerkdiensten mogen worden gehouden met aanwezig publiek. Ook wij gaan dit dan in de Lokhorstkerk mogelijk maken. Maar dat wel met inachtneming van de twee lastige restricties die hiervoor gelden.

Ten eerste zal de anderhalve meter afstand ook in de kerk in acht moeten worden genomen. Hiervoor wordt een protocol ontwikkeld.

Ten tweede dienen personen met klachten die mogelijk op het virus kunnen duiden, niet naar de dienst te komen. Diegenen voor wie door leeftijd of medisch dossier het virus een hoog risico betekent, raden wij een bezoek aan de Lokhorstkerk af.

De zomercursus over de Islam, die gegeven zou worden door Petra Sijpesteijn, zal helaas geen doorgang kunnen vinden.

De Doopsgezinde en Remonstrantse Kerkenraden


Terug
Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2020 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden