Nieuws

16 juni 2020

Lokhorstkerk weer open met ingang van 5 juli

Op 5 juli zal ds. Antje van der Hoek voorgaan, remonstrants predikant in Den Haag, met als organist Hanno Hommel. In de dienst van de zondag daarna, op 12 juli, gaat ds. Iris Hasselbach voor. Op 19 juli hebben we de eerste zomerdienst, waarin Martin Roos zal voorgaan. We moeten ons natuurlijk goed aan de corona-regels houden, waarvan de voornaamste zijn het handen wassen en de 1,5-meter afstand. Daar hebben we de kerk ook op ingericht. Er is veilig plaats voor zo’n 45 mensen. In koffie na afloop is ook voorzien, we zullen daar de tuin voor gebruiken. Het zal allemaal wat anders zijn dan in normale tijden. Zo zal er niet gezongen mogen worden, hoe jammer ook. Maar toch verwachten we dat we mooie diensten gaan beleven, hoopvolle bijeenkomsten in deze lastige tijd. Bent u van plan één van de diensten te bezoeken? Dan vragen wij u de volgende 10 'Corona Geboden' met aandacht te lezen: 

1. Wij verzoeken u niet naar de kerk te komen als:

- u (ook milde) symptomen hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts

- iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidklachten heeft

- iemand in uw huishouden in quarantaine of positief getest is op het virus (COVID-19)

2. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere kerkbezoeker.

3. Schud geen handen. Ook niet na afloop van de dienst met de predikant.

4. Ontsmet u bij binnenkomst uw handen met een desinfectiemiddel.

5. Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet.

6. Tijdens de dienst zal er niet gezongen worden. U hoeft geen liedboek mee te nemen.

7. Na afloop zal er geen collecte zijn. U ontvangt een briefje met daarop het rekeningnummer van beide collectes, zodat u thuis uw collectegelden kunt overmaken.

8. Bezoekers uit één gezin/huishouden kunnen naast elkaar gaan zitten.

9. Wij vragen u uw jas mee te nemen en naast u op de stoel te leggen.

10. Wij vragen u bij binnenkomst de instructies van het dienstdoende kerkenraadslid te volgen, die u uw plaats aanwijst. Hierdoor zijn geen ‘vaste’ zitplaatsen mogelijk. Volg ook na afloop de instructies van het kerkenraadslid.

Tot slot: Fijn elkaar weer te ontmoeten en een goede dienst.

De doopsgezinde en remonstrantse kerkenraad


Terug
Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2020 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden