Agenda

22 november 2020, 12:28 uur

Nieuwe richtlijnen

De dienst van 22 november is nog 2 dagen via Youtube te bekijken via de volgende link: Youtube kanaal van DoRe-Leiden .
Dinsdag 3 november kwam het kabinet met extra maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. We moeten toe naar minder bewegingen, minder contacten en minder samenkomsten. Het is een keuze voor een ‘korte klap’; nu twee weken extra streng zijn moet het mogelijk maken daarna weer wat meer ruimte te hebben. 
Minder bewegingen, minder samenkomsten, wat betekent dat voor ons? Het was een lastige afweging die we in nauw overleg met onze predikanten hebben moeten maken. Hoewel in de nieuwste maatregelen de kerken niet bij name worden vermeld, hebben we toch besloten dat de zondagse diensten van de komende twee weken door u alleen op kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden. Het betreft de dienst van zondag 8 november waarin ds. Sonja van der Meulen zal voorgaan en de dienst van 15 november met als voorganger ds. Johannes Magliano-Tromp. 
Wij begrijpen heel goed dat dit besluit voor velen van u moeilijk zal vallen, zeker wanneer u zich voor de dienst van aanstaande zondag al heeft opgegeven. Maar u mag zich realiseren: het betreft slechts twee weken. We gaan ervan uit dat we u voor de diensten daarna weer in de kerk welkom mogen heten. 
Ook de vergaderingen van 8  en 10 november – de GLV en de ALV’s - hebben we enige weken moeten uitstellen. De financiële stukken zijn al wel opvraagbaar bij het kerkelijk bureau. 

Wij wensen u alle goeds.
De Doopsgezinde en Remonstrantse Kerkenraden
E-mailadres kerkelijk bureau          : doreleiden@planet.nl
Telefoonnummer kerkelijk bureau: 071 5123392

   


Terug
Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2020 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden