> artikelen over kring

Artikelen over kring

5 februari 2019 20:00 - 22:00 uur
Gesprekskring Meister Eckhart en Augustinus (Dorpscentrum Oegstgeest / Hartmanzaal)

Vier avonden met tekstlezing van twee preken van Augustinus en Meister Eckhart over Martha en Maria. Met dr. Bert Bos en dr. Arie Kooijman.

Dinsdag 5 februari, 5 maart, 2 april en 7 mei Lees meer >>


2 april 2019 14:30 - 16:30 uur
Kring Literatuur en Religie middag (door AVP) (Dorpscentrum)
Kosten:   richtbedrag € 5.- per keer Lees meer >>

19 maart 2019 14:30 - 16:30 uur
Kring Literatuur en Religie middag (door AVP) (Dorpscentrum)
Kosten:   richtbedrag € 5.- per keer Lees meer >>

19 februari 2019 14:30 - 16:30 uur
Kring Literatuur en Religie middag (door AVP) (Dorpscentrum)
Kosten:   richtbedrag € 5.- per keer Lees meer >>

22 januari 2019 14:30 - 16:30 uur
Kring Literatuur en Religie middag (door AVP) (Dorpscentrum)
Kosten:   richtbedrag € 5.- per keer Lees meer >>

27 november 2018 14:30 - 16:30 uur
Kring Literatuur en Religie middag (door AVP) (Dorpscentrum)
Kosten:   richtbedrag € 5.- per keer Lees meer >>

16 oktober 2018 14:30 - 16:30 uur
Kring Literatuur en Religie middag (door AVP) (Dorpscentrum)
Kosten:   richtbedrag € 5.- per keer Lees meer >>

1 april 2019 20:00 - 22:00 uur
Kring Literatuur en Religie (door AVP) (Dorpscentrum)
Kosten:   richtbedrag € 5.- per keer Lees meer >>

18 maart 2019 20:00 - 22:00 uur
Kring Literatuur en Religie (door AVP) (Dorpscentrum)
Kosten:   richtbedrag € 5.- per keer Lees meer >>

18 februari 2019 20:00 - 22:00 uur
Kring Literatuur en Religie (door AVP) (Dorpscentrum)
Kosten:   richtbedrag € 5.- per keer Lees meer >>

Kring Lopend Vuur
Lopend Vuur bestaat voornamelijk uit actieve gemeenteleden zonder duidelijke begrenzing van leeftijd. Wij komen iedere tweede zondagavond van de maand in de kerk bij elkaar om ons te laten inspirer...Lees meer >>


Ochtendkring Oegstgeest
Onze kring komt elke tweede dinsdag van de maand bij elkaar, bij een van de leden thuis. Dit jaar gaan we - onder leiding van Sonja van der Meulen - het boek "Houvast" van Koen Holtzapffel bespreke...Lees meer >>


Rondom 50-kring
Een kring van mensen op zoek naar geloofsgesprek en verdieping voor iedereen rondom de 50 jaar. Dit seizoen lezen en bespreken we het boek ‘Een gebroken wereld heel maken – verantwoordelijk leven i...Lees meer >>


Open avondkring
De kring heeft zestien actieve leden en de samenstelling ervan is vrij stabiel. Het laatste remonstrantse Goddeeltje (Toekomst) wordt besproken en een nieuw boek voor discussie vastgesteld. De bije...Lees meer >>


Kring Lies
De bijeenkomsten van deze gespreksgroep vinden meestal op een maandag- of dinsdagavond plaats, afwisselend bij een van de deelnemers thuis. Er zijn momenteel 11 do/re leden. Meestal wordt in onderl...Lees meer >>


Bollenkring
In het komende seizoen zullen door de Bollenkring zes bijeenkomsten worden gehouden in de maanden september t/m maart. De bijeenkomsten worden gehouden bij de leden thuis. Het onderwerp is ...Lees meer >>


Gesprekskring Voorschoten
Op woensdag 29 augustus zal er een informele bijeenkomst zijn. Dan zal besproken worden welk thema of boek het onderwerp voor dit gespreksseizoen zal zijn. Op 26 september ...Lees meer >>


Gesprekskring Rijnoevers
Een kring voor leden, vrienden en belangstellenden die wonen in Leiderdorp, Koudekerk a/d Rijn, Hazerswoude en Alphen a/d Rijn.  De kring komt ongeveer zes keer per jaar bijeen bij één van de leden...Lees meer >>


Hofjesgroep
Een gespreksgroep voor studenten en werkende jongeren uit beide gemeenten tussen de 18 en ongeveer 30 jaar over geloven en wat dat te maken heeft met ons leven nu. Er komen zeer wisselende onderwer...Lees meer >>


Kring Kunst en spiritualiteit à la carte (VVP)
Gevarieerde onderwerpen en sprekers passeren de revue. De bijeenkomsten worden afgesloten met een eenvoudige maaltijd, door vrijwilligers bereid Daarom is het van belang dat u zich opgeeft. ...Lees meer >>


Kring Literatuur en religie (VVP)
In de avondkring en middagkring bespreken we o.l.v. Marjan Driessen boeken waarin religie of levensvragen een rol spelen. In oktober staat het boek van Esther Gerritsen ‘De Trooster’ op de agenda. ...Lees meer >>


Kring Remonstrantica
Op dit moment draaien er twee kringen Remonstrantica. Ze worden gevormd door mensen die zich de afgelopen jaren hebben aangemeld als vriend of lid van de gemeente. In eerste instantie heeft de krin...Lees meer >>


Kring Angst voor de mythe
Het woord mythe heeft een slechte naam: in het alledaagse spraakgebruik betekent het ‘onwaar verzinsel’. In elke godsdienst, het Christendom niet uitgezonderd, is de mythe het heilig verhaal. In de...Lees meer >>


Kerk en Buitenwereld
Deze gesprekskring komt iedere tweede donderdag van de maand bijeen (zonder predikant) bij een van de leden thuis. Afgelopen seizoen werd o.a. het boekje Onbehagen, Nieuw licht op de beschaafde men...Lees meer >>


Vrouwengroep
Sinds januari 2018 bestaat deze vrouwengroep. Wij komen ongeveer zes keer per seizoen bij elkaar met een heel divers programma en ook een diverse leeftijdsgroep. Gespreksavonden over onderwerpen di...Lees meer >>Terug

  Meer informatie   Facebook
 
  inloggen  disclaimer
  contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
 
 
     
   
  © 2019 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden