> jeugd en jongeren

Jeugd en Jongeren

Jeugdcoördinator is Barbara Prud’homme van Reine.
Taken:
- Communiceren met de leiding van de groepen over activiteiten.
- Aanspreekpunt voor de kerkraden en predikanten.
- Zorgen voor communicatie naar ouders in de vorm van
  uitnodigingen voor activiteiten en berichtgeving in ‘De Lokroep’.

Opvang voor kinderen
Voor alle kinderen tot 12 jaar is er iedere zondag opvang. Bij het rooster van de kerkdiensten staat een (*) die aangeeft wanneer de ‘Kom in de Kring’ (KIK) en zondagsschool plaatsvinden. Op de resterende zondagen is er een vrijwilliger aanwezig om op te passen. Contactpersoon: Barbara Prud’homme van Reine.

Kinderen tot 6 jaar
Aankomend seizoen wordt er weer een ‘Kom in de Kring’ (KIK)-programma en een crèchedienst aangeboden. De data lopen synchroon met de zondagsschool. Na het zingen van ons lied wordt er in de doos gekeken. Hierin zit een voorwerp dat hoort bij een prentenboek. Na het bekijken van dit boek wordt er geknutseld aan de hand van het thema van het prentenboek.
Wij starten op de openingszondag op 12 september 2021.
Het team van crèche- en KIK- leiding bestaat uit Anne Hazen-van Houwelingen, Sigrid Fischer en Barbara Prud’homme van Reine. Verschillende jongeren uit de gemeente helpen ons zo nodig met de crèche.
Contactpersoon: Barbara Prud’homme van Reine.

6+ en 9+ (zondagsschool)
Ook dit jaar is er voor de kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar tijdens de dienst de mogelijkheid om bij elkaar te komen. Voor data zie (*) op blz. 7 en verder ‘Kerkdiensten’.
Wij starten op de openingszondag op 12 september 2021. Ook dit jaar zullen de kinderen van de 6+ en 9+ bij elkaar in één groep zitten. Het team van de 6+ en 9+ bestaat uit Annelise Notenboom en Kees van der Oord. Ook gaan wij dit seizoen verder met de verhalen uit de map met als thema ‘geef mij nu je angst’ en met verhalen uit de map van het Jaarthema.
Wij hopen jullie allemaal weer te zien komend seizoen.

Op 26 juni 2022 sluiten wij het jaar af met een uitstapje.
Contactpersoon: Kees van der Oord.

Kerstspel
Van 31 oktober t/m 12 december 2021 wordt er elke zondag-ochtend geoefend voor het kerstspel.

12-17 jarigen
Eens in de maand, zo’n acht keer in het schooljaar, komen we bij elkaar. Om 17.30 uur een maaltijd. Daarna een zinnig moment waarin we allerhande onderwerpen bespreken en bediscussiëren.
Kom een keer een zondagavond langs om mee te praten. Het is leuk, goed voor je algemene ontwikkeling (ja, echt!) en hartstikke gezellig.
De eerste bijeenkomst is eind september. Wanneer het precies is spreken we af per WhatsApp, dus als je wilt komen, laat het mij weten.
Contactpersoon: Sonja van der Meulen.

Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2022 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden