> jeugd en jongeren

Jeugd en Jongeren

Opvang voor de kinderen
Voor alle kinderen tot 12 jaar is er iedere zondag opvang. In het preekbeurtenrooster staan de zondagen aangegeven waarop Kom in de Kring (KIK)en de 6+ en 9+ groep en 12-17 jarigen plaatsvinden. Op de resterende zondagen is er een vrijwilliger aanwezig om op te passen. Op het prikbord in de hal hangt een rooster van daarvoor dienstdoende gemeenteleden.

De Taakgroep Jeugd (0-17 jarigen) zorgt voor:

  • Het coördineren van het bestaande jeugdwerk.
  • Het stimuleren en ontwikkelen van bestaande en nieuwe activiteiten van het jeugdwerk.
  • Het opbouwen en onderhouden van contacten met regionaal en landelijk jeugdwerk van doopsgezinde en remonstrantse zijde.
  • Het communiceren over activiteiten van het jeugdwerk naar kerkenraden, predikanten en “De Lokroep”.

De samenstelling van de Taakgroep Jeugd is als volgt:

  • Joukje van der Veen (do-kr)
  • Corine Duhoux
  • Barbara Prud’homme van Reine
  • Advies en inhoudelijke begeleiding: ds. Laura van Asselt en/of ds. Sonja van der Meulen
  Meer informatie   Facebook
 
  inloggen  disclaimer
  contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
 
 
     
   
  © 2020 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden