Kring Lies

De bijeenkomsten van deze gespreksgroep vinden meestal op een maandag- of dinsdagavond plaats, afwisselend bij een van de deelnemers thuis. Er zijn momenteel 11 do/re leden. Meestal wordt in onderling overleg afgesproken welk boekje besproken wordt; soms is het een eerder in onze kerk gehouden preek. Komend seizoen starten wij met het boekje Geduld met God van Thomas Halik. Het seizoen wordt traditioneel afgesloten met een etentje, door alle leden bereid.Terug


kring

Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2023 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden