> muziek in de lokhorstkerk

Muziek in de Lokhorstkerk

De Muziekcommissie zet zich in voor muziekactviteiten in de Lokhorstkerk.

Daarbij gaat het allereerst om de muzikale opluistering van kerkdiensten. De Commissie onderhoudt een breed gewaardeerde samenwerking van Practicum Musicae. Hierbij laten studenten, die naast hun studie in Leiden ook een praktijkvak aan het Conservatorium in Den Haag volgen zes keer per jaar muziek bij een kerkdienst klinken. Tegelijkertijd worden in het kader van deze samenwerking gratis inloopconcerten op de laatste donderdagmiddag van de maand georganiseerd (aanvang 17.00 uur). Daarbij wordt in steeds wisselende bezettingen een zeer gevarieerd programma geboden. In deze reeks organiseert de Muziekcommissie aanvullend concerten waarbij ook het orgel bespeeld wordt.

De Muziekcommissie is verder betrokken bij de muzikale inbreng tijdens andere evenementen, zoals de (DoRe) vesperdiensten, de Leidse orgeldag, open monumentendagen enz. Verder adviseert de Commissie over het onderhoud van het Mitterreither-Van Dam orgel en de Bechstein piano.

De Zanggroep bestaat uit een aantal gemeenteleden die voorafgaand aan hoogtijdagen gedurende een aantal weken enkele liederen instudeert om die vierstemming ten gehore te brengen. Dit gaat op projectbasis en wie mee wil doen is welkom: plezier in zingen is belangrijker dan de vaardigheid. Het repeteren gebeurt na afloop van de kerkdienst onder leiding van Marjolein de Groot. Wie belangstelling heeft om mee te zingen kan contact opnemen met de heer K. van der Oord. Meer informatie over het orgel is te vinden hier. Aankondigingen van muziekactiviteiten zijn steeds te vinden in de ‘Lokroep’ en hier.

Secretaris en contactpersoon van de Muziekcommissie is de heer B. Kraal.

 

 


muziek

Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2022 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden