> muziek in de lokhorstkerk

Muziek in de Lokhorstkerk

De Muziekcommissie zet zich in voor muziekactiviteiten in de Lokhorstkerk en heeft in dat kader onder meer de zorg voor het Mitterreither-Van Dam orgel en de Bechstein piano. Centraal staat de muzikale opluistering van kerkdiensten, waarbij een zanggroep soms medewerking verleent. Muzikaal vaardige gemeenteleden zijn van harte welkom om – eventueel in samenspeelverband – ook eens een bijdrage te leveren! Verder onderhoudt de commissie een breed gewaardeerde samenwerking met Practicum Musicae, waarbij dubbelstudenten aan de Universiteit Leiden en het Koninklijk Conservatorium acht keer per jaar muziek bij een kerkdienst laten klinken. Ook is het streven om enkele keren per jaar een orgelbespeling te hebben in het kader van een concert of een open dag. Meer informatie over het orgel is te vinden op www.doreleiden.nl/Lokhorstkerk en Verhuur/Lokhorstkerk/folder. Aankondigingen van muziekactiviteiten zijn steeds te vinden in ‘de Lokroep’ en op www.doreleiden.nl/concerten/.


Zanggroep
Een aantal gemeenteleden studeert voorafgaand aan hoogtijdagen gedurende een aantal weken enkele liederen in om die vierstemmig ten gehore te brengen. Dit gaat op projectbasis en wie mee wil doen is welkom: plezier in zingen is belangrijker dan grote kunstvaardigheid. Het repeteren gebeurt onder leiding van Marjolein de Groot, steeds na afloop van een zondagsdienst. 


Practicum Musicae

Sinds 2010 is er een succesvolle samenwerking met Practicum Musicae-studenten, die naast hun studie in Leiden ook een praktijkvak aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag volgen. Enerzijds verlenen zij om beurten maandelijks medewerking aan een kerkdienst, anderzijds verzorgen zij in wisselende bezetting een gratis inloopconcert op de laatste donderdagmiddag van de maand (aanvang 17.00 uur).


muziek

  Meer informatie   Facebook
 
  inloggen  disclaimer
  contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
 
 
     
   
  © 2019 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden