> lokhorstkerk en verhuur > trouwen - dopen - rouwen

Trouwen - dopen - rouwen

Huwelijk en levensverbintenis:

Huwelijk of een levensverbintenis kunnen worden ingezegend door ťťn van de predikanten. Neem daarvoor tijdig contact op met de predikant of de secretaris van ťťn van de kerkenraden.

Het tarief voor leden, vrienden en belangstellenden van beide gemeenten, inclusief gebouw, de kosten voor predikant, organist en koster is inbegrepen in de jaarlijkse financiŽle bijdrage aan de gemeente.

Voor het houden van een receptie na afloop van de dienst kan men zich wenden tot de kerkmeester.

Het kerkgebouw is ook beschikbaar voor hen die niet verbonden zijn aan onze gemeente. Het tarief wordt dan met u vastgesteld door de kerkmeester.


Dopen en kinderopdracht:

Kinderdoop: Remonstrantse ouders die hun kind willen laten dopen kunnen dit melden bij de†predikant†of†het kerkelijk†bureau.

Kinderopdracht: Doopsgezinde ouders kunnen overleggen met de†predikant†omtrent opdracht van het nieuwe leven aan God. Dit gebeurt doorgaans aan het begin van een kerkdienst in toespraak en gemeenschappelijk gebed.

Zie ook:†Toetreding als lid of vriend.Begrafenis en crematie:

Indien de overledene of de familie dit wenst kan een uitvaartdienst in het kerkgebouw, in een uitvaartcentrum of thuis worden verzorgd. In dat geval wordt de familie verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ťťn van de predikanten voor het vaststellen van een definitief tijdstip.

Het tarief voor leden, vrienden en belangstellenden van beide gemeenten, inclusief gebouw, de kosten voor predikant, organist en koster is inbegrepen in de jaarlijkse financiŽle bijdrage aan de gemeente.

Het kerkgebouw is ook beschikbaar voor hen die niet verbonden zijn aan onze gemeente.

Het kerkgebouw is ook beschikbaar voor hen die niet verbonden zijn aan onze gemeente. Zie†kerkhuur.huwelijk

dopen

kinderopdracht

uitvaart

Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2020 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden