> lokhorstkerk en verhuur > trouwen - dopen - rouwen

Trouwen - dopen - rouwen

Huwelijk en levensverbintenis:

Huwelijk of een levensverbintenis kunnen worden ingezegend door één van de predikanten. Neem daarvoor tijdig contact op met de predikant of de secretaris van één van de kerkenraden.

Het tarief voor leden, vrienden en belangstellenden van beide gemeenten, inclusief gebouw, de kosten voor predikant, organist en koster is inbegrepen in de jaarlijkse financiële bijdrage aan de gemeente.

Voor het houden van een receptie na afloop van de dienst kan men zich wenden tot de kerkmeester.

Het kerkgebouw kan voor een huwelijk ook gehuurd worden door hen die niet verbonden zijn aan onze gemeente. Zie daarvoor onder verhuur.


Dopen en kinderopdracht:

Kinderdoop: Remonstrantse ouders die hun kind willen laten dopen kunnen dit melden bij de predikant of het kerkelijk bureau.

Kinderopdracht: Doopsgezinde ouders kunnen overleggen met de predikant omtrent opdracht van het nieuwe leven aan God. Dit gebeurt doorgaans aan het begin van een kerkdienst in toespraak en gemeenschappelijk gebed.

Zie ook: Toetreding als lid of vriend.Begrafenis en crematie:

Indien de overledene of de familie dit wenst kan een uitvaartdienst in het kerkgebouw, in een uitvaartcentrum of thuis worden verzorgd. In dat geval wordt de familie verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met één van de predikanten voor het vaststellen van een definitief tijdstip.

Het tarief voor leden, vrienden en belangstellenden van beide gemeenten, inclusief gebouw, de kosten voor predikant, organist en koster is inbegrepen in de jaarlijkse financiële bijdrage aan de gemeente.

Het kerkgebouw is ook beschikbaar voor hen die niet verbonden zijn aan onze gemeente.

Het kerkgebouw is ook beschikbaar voor hen die niet verbonden zijn aan onze gemeente. Zie kerkhuur.

 


huwelijk

dopen

kinderopdracht

uitvaart

Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2022 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden