> gemeente met elkaar > zanggroep

Zanggroep

Een aantal gemeenteleden studeert voorafgaand aan hoogtijdagen gedurende een aantal weken enkele liederen in om die vierstemmig ten gehore te brengen. Dit gaat op projectbasis en wie mee wil doen is welkom: plezier in zingen is belangrijker dan grote kunstvaardigheid. Het repeteren gebeurt onder leiding van Marjolein de Groot, steeds na afloop van een zondagsdienst. Wie belangstelling heeft om mee te zingen kan contact opnemen met de heer K. van der Oord.


muziek

Lokhorstkerk

Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2022 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden