> gemeente met elkaar > vieren

Vieren

Voor het deelnemen aan de activiteiten of het bezoeken van kerkdiensten van de gemeenten behoeft men geen lid, vriend of belangstellende te zijn. Iedereen is van harte welkom, ook bij de viering van het Avondmaal dat viermaal per jaar tijdens de kerkdienst plaatsvindt.


Aanvangstijdstip kerkdiensten
Alle zondagse kerkdiensten beginnen om 10.15u, tenzij anders vermeld.
De diensten op hoogtijdagen zijn altijd gezamenlijke diensten waarin een doopsgezinde of een remonstrantse predikant voorgaat, dikwijls in samenwerking met leden van de resp. doopsgezinde of remonstrantse kerkenraad of gemeenteleden. De overige diensten kunnen een eigen doopsgezind of remonstrants accent krijgen. Na de dienst is er gelegenheid de andere kerkgangers en ook de predikant te ontmoeten in de ‘Vermeerzaal’.


Opvang voor de kinderen
Voor alle kinderen tot 12 jaar is er iedere zondag opvang. Bij het rooster van de kerkdiensten staat een (*) die aangeeft wanneer de ‘Kom in de Kring’ en zondagsschool plaatsvinden. Op de resterende zondagen is er een vrijwilliger aanwezig om op te passen. Als u dus op een willekeurige zondagochtend bedenkt dat u graag naar de kerk wilt komen kunt u de kinderen altijd meenemen. Contactpersoon: mevrouw B. Prud'homme van Reine.


Collectes
Na afloop van de kerkdienst wordt er bij de uitgang gecollecteerd, resp. voor het werk van de eigen gemeente en voor een regionaal of mondiaal diaconaal doel. Zie voor de bestemming van de collecte de flyer of ‘de Lokroep’. Giften kunnen ook worden overgemaakt op gironummer NL 90 INGB 0000311613 t.n.v. de Diaconale Raad van de DoRe Gemeente te Leiden o.v.v. het collectedoel.


vieren

kerkdiensten

collectes

Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2022 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden