> ledenvergaderingen

Ledenvergaderingen

Het samenwerkingsverband heeft een jaarlijkse Gemeenschappe-lijke LedenVergadering (GLV) in de maand mei. De Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeenten hebben aansluitend hun jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) op dezelfde avond. Indien nodig worden Bijzondere LedenVergaderingen (BLVís) georganiseerd.

Data:

  • BLV: zondag 12 november 2017 na de kerkdienst;
  • GLV en ALVís: maandag 14 mei 2018 om 19.30u.


ledenvergaderingen

Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2023 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden