> organisatie en contact > informatie en communicatie

Informatie en communicatie

Het gemeenteblad ‘De Lokroep’ lokroep_dore@hotmail.com
‘De Lokroep’ is het gemeenteblad van de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente. Het verschijnt om de zes weken. In het blad zijn alle wetenswaardigheden over de gemeenten te vinden. Ook de gemeenteleden komen in het blad aan het woord. Leden, vrienden en belangstellenden ontvangen het automatisch. Niet-leden kunnen een abonnement nemen.
De redactie bestaat uit: ds. S.P. van der Meulen, J.B.M.M. van Bree, H.H. Hasselbach en G.K. Verster. Kopij kan per mail (lokroep_dore@hotmail.com), per post of via de kopijbus in de hal van de kerk worden ingeleverd.


De website www.doreleiden.nl
De website is een doorlopend geactualiseerd informatiemedium. De doelgroepen van de website zijn zowel de eigen gemeente als de buitenwacht, met de nadruk op de buitenwacht vanwege de goede bereikbaarheid van de website. De website omvat qua inhoud een groot deel van het jaarboekje, aangevuld met tal van links naar interessante websites, aankondigingen/onderdelen uit ‘de Lokroep’ of kopij van de landelijke broederschappen. Preekbeurten (en wijzigingen daarin), concerten, lezingen e.d. worden direct online aangekondigd. Suggesties zijn altijd welkom bij de webredacteur J. Goddijn, postmaster@doreleiden.nl.

Facebook
De Facebookpagina Remonstranten Leiden is opgezet door twee leden en wordt bijgehouden door ds. P.L. van Asselt. Hierop worden de activiteiten gepubliceerd en er worden af en toe leuke teksten op gezet.


De PR-commissie prdoreleiden@gmail.com
De PR-commissie biedt ondersteuning en advisering bij de PR en persbenadering. Dit houdt in

  • tekstadviezen voor persberichten, posters, flyers en overig drukwerk, 
  • vormgeving van drukwerk (inclusief productiebegeleiding naar drukkerij) conform de huisstijl van de gemeente, 
  • verzending van persberichten naar (lokale, regionale en in overleg landelijke) nieuwsmedia.

De PR-commissie onderhoudt geen telefonische contacten met nieuwsmedia en zorgt niet voor verspreiding van drukwerk.
De PR-commissie legt conceptteksten en concept-ontwerpen altijd voor aan degene die de aanvraag doet. Neem daarom minimaal 4 weken voor een activiteit contact op met de PR-commissie via bovenstaand mailadres. Bij het kerkbureau is ook een PR-map in te zien met voorbeelden en extra informatie.


Doopsgezind maandblad (DOOPSGEZIND NL)
is een uitgave van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) en verschijnt tien keer per jaar. Het blad wordt tegen een vrijwillige bijdrage toegezonden aan alle leden van Doopsgezinde Gemeenten. Vrienden en belangstellenden die het blad willen ontvangen betalen € 40 per jaar. U kunt zich opgeven via www.doopsgezind.nl, dn@doopsgezind.nl of per post aan Doopsgezind NL, Singel 454, 1017 AW Amsterdam.

 

Doopsgezinde digitale Nieuwbrief (Doopsgezind NU)
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Als u deze nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar dn@doopsgezind.nl .


Remonstrants maandblad (AdRem)
verschijnt tien keer per jaar. Abonnementsprijs: gratis voor Remonstranten, met een verzoek voor een vrijwillige bijdrage; € 35,00 per jaar voor niet-remonstranten te voldoen op NL 45 INGB 0004088342 t.n.v. AdRem Utrecht, Nieuwe Gracht 27a, 3512 LC Utrecht. Voor een abonnement op AdRem mail adrem@remonstranten.org .


gemeenteblad

De Lokroep

website

Facebook

PR

Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2022 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden