> vrijwillige kerkelijke bijdrage

Vrijwillige kerkelijke bijdrage

Van de gemeenteleden en vrienden wordt verwacht dat zij, in het besef van hun verantwoordelijkheid voor het functioneren en het voortbestaan van de gemeenten, naar draagkracht financieel zullen bijdragen.

De minimumbijdrage is vastgesteld op € 92,50 per lid/vriend. Alleen de jaarlijkse afdracht aan de respectievelijke broederschappen en de uitgave van ‘de Lokroep’ worden hiermee gedekt.

De hoogte van de bijdrage heeft het karakter van vrijwilligheid, maar beide kerkenraden verwachten dat de leden en vrienden 1 tot 2% van hun drempelinkomen geven. Een gemiddelde van € 400 à € 500 per lid (of vriend dan wel belangstellende) is ongeveer nodig om alle kosten te kunnen betalen. Deze gelden zijn jaarlijks nodig voor het gemeentewerk: de lasten van salarissen, het kerkgebouw en vele andere zaken van belang voor het goed functioneren van beide gemeenten.

Alle leden, vrienden en belangstellenden krijgen jaarlijks een brief met het verzoek tot deze bijdrage. Deze bijdragen zijn voor de belasting aftrekbaar als giften. U kunt voor uzelf de lasten aanzienlijk verlagen door gebruik te maken van een extra belastingvoordeel dat ontstaat als u uw bijdrage laat vastleggen in een overeenkomst met de kerk (voorheen was dit een notariële akte). Nadere informatie daarover kunt u opvragen bij de penningmeesters.


Vrijwillige kerkelijke bijdrage

  Meer informatie   Facebook
 
  inloggen  disclaimer
  contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
 
 
     
   
  © 2021 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden