> overdenkingen > dank- en tafelgebed

Beurtzang bij brood en wijn


Allen
     
Genade, vrede iedereen!
De Geest des Heren om u heen.
Neem plaats en zet u in de kring,
doet mee tot zijn herinnering.
 
Vrouwen       Wij vieren hier wat nog niet is:
verzoening en verrijzenis;
dat wij tot rust gekomen zijn
verlost van doodsangst en van pijn.
 
Mannen       Wij roepen in herinnering 
de mens die onze wegen ging,
maar niet de weg van man en macht,
alleen de liefde was Zijn kracht.
 
Vrouwen       De mens die weerloos als een kind
de machtelozen heeft bemind;
die door de armsten werd vertrouwd,
op hen had Hij zijn hoop gebouwd.
 
Mannen       Hij zei: wie leeft uit zelfbelang,
sterft voor zijn tijd, die leeft niet lang.
Maar wie steeds van het zijne geeft
zal zien dat hij het leven heeft.
 
Vrouwen       Zo heeft hij zelf ons voorgedaan,
is tot de dood ons voorgegaan;
is niet gevlucht uit eigenbaat
en koos de dood als hoogste daad.
 
Pastor       En in zijn laatste levensuur
heeft Hij gezegd vol geest en vuur:
Dit brood, gebroken en verdeeld,
Ik ben het zelf u uitgedeeld.
 
Pastor       De wijn die daar op tafel stond
hief Hij omhoog en gaf hem rond:
Dit is mijn bloed, vergoten nu,
ik ben het zelf, ik sterf voor u.
 
Mannen       Gestorven gaat die mens ons voor
en leeft in onze wereld door.
Hij moet het winnen mettertijd,
Zijn geest leeft tot in eeuwigheid
 
Vrouwen       In al wat klein en nietig leeft,
in al wat nauw'lijks adem heeft,
kijkt Hij ons aan en zegt: ik ben
de broer der armen, één van hen.
 
Allen       Laat ons nu bidden tot zijn Heer,
de Vader, Hem zij lof en eer:
laat komen hier die stad, uw rijk,
wij allen even arm en rijk.
 
Allen       Dat wij verdelen alle brood
en leren scheppen uit de nood,
tot alle kwaad verdwenen is,
herschapen tot verrijzenis.
 

J a n  v a n  O p b e r g e n  ( 1 9 3 0 - 2 0 0 3 )

  Meer informatie   Facebook
 
  inloggen  disclaimer
  contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
 
 
     
   
  © 2022 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden