> over onze gemeenten > lid worden

Lidmaatschap?

Iedereen is welkom in de Lokhorstgemeente! Wij nodigen een ieder uit eens naar een kerkdienst te komen. Ook staat het een ieder vrij deel te nemen aan onze activiteiten. Die vindt u op de website en in ons jaarprogrammaboekje (aan te vragen bij het kerkelijk bureau). Wilt u eens een gesprek hebben met een van onze predikanten, neem dan gerust contact met hen op.

Er zijn verschillende mogelijkheden om u aan te sluiten bij onze gemeenten. U kunt zich aanmelden bij de doopsgezinde gemeente of de remonstrantse gemeente of bij het samenwerkingsverband. Nadere informatie over deze mogelijkheden vindt u hieronder, maar u kunt ook contact opnemen met het kerkelijk bureau of met de predikanten
 

Doopsgezinden
Doopsgezinden vinden dat de keuze voor het geloof een vrije en bewuste keuze van volwassen mensen is. Je wordt gedoopt op je eigen geloofsbelijdenis. Door de doop verbind je je aan God en kies je voor een gezamenlijke weg in de gemeente. Hierop bereid je je voor in een belijdeniscatechisatie bij de doopsgezinde predikant ds. Sonja van der Meulen.
Wie als kind al gedoopt is in een andere kerkelijke gemeente kan op belijdenis toetreden tot de doopsgezinde gemeente. Maar ook is het mogelijk om opnieuw gedoopt te worden. Anders dan de remonstranten kennen de doopsgezinden géén kinderdoop, wèl kunnen ouders hun kinderen in een kerkdienst opdragen aan God (kinderopdracht).

 
Remonstranten
Lid worden
Van de Remonstranten wordt u lid door de beginselverklaring te ondertekenen; eventueel schrijft u daarnaast een belijdenistekst. Op het lidmaatschap bereidt men zich voor met de remonstrantse predikant. Nadere informatie: ds. Laura van Asselt.
 
Vriend worden
U kunt ook vriend worden van de remonstranten. Alle informatie daarover vindt u op de website www.remonstranten.nl.


Samenwerkingsverband
Ook is het mogelijk belangstellende van de doopsgezinde gemeente of vriend van de remonstrantse gemeente te worden, zonder bovenstaande verplichtingen. Zij die geen lid of belangstellende/vriend zijn van één van beide gemeenten doch geregeld aan de activiteiten van het samenwerkingsverband deelnemen, kunnen op hun verzoek voor een beperkte periode worden ingeschreven als vriend van het samenwerkingsverband. Na een periode van ongeveer een jaar zal hen door een van de predikanten worden gevraagd om te kiezen voor doopsgezinde of remonstrantse belangstellende resp. vriend of lid (zuiver om praktische redenen).
  Meer informatie   Facebook
 
  inloggen  disclaimer
  contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
 
 
     
   
  © 2023 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden