> gemeente met elkaar > kerk en buitenwereld

Kerk en Buitenwereld

Deze remonstrantse gesprekskring komt iedere tweede donderdag van de maand bijeen (zonder predikant) bij een van de leden thuis. Komend seizoen starten wij met het boekje ‘In mij stroomt een rivier - remonstrantse predikanten over wat hen bezielt’. Daarna wordt weer in onderling overleg voor een nieuwe titel gekozen. De gesprekskring bestaat uit vijftien remonstrantse gemeenteleden.

Contactpersoon: dhr. H.D. Tjalsma en mevr. E. Bruijn-Bokhoven

Terug


kring

Meer informatie Facebook
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
veelgestelde vragen colofon
© 2023 Doopsgezinde Gemeente Leiden en Remonstrantse Gemeente Leiden